RIAS inngår samarbeid med ABAX

Rail Infrastructure AS, RIAS, har inngått samarbeid med telematikkselskapet ABAX for å utvikle og forbedre hele sin logistikk og kontroll av maskiner, biler og utstyr.

Kontrakten er på nærmere hundre enheter, og skal blant annet teste ut hvordan elektroniske kjørebøker, sporing og kontroll av utstyr fungerer i krevende klima. Det er kritisk for RIAS at enhetene fungerer smertefritt i de robuste arbeidsforholdene RIAS operer i.

Administrerende direktør i RIAS, Bjørn Aage Innstrand ser frem imot samarbeidet:

Et partnerskap med ABAX hvor vi får tilgang til deres løsninger vil bedre måten vi styrer både vår bil- og maskinflåte på. Det er viktig for oss å ha full oversikt og kontroll på utstyr, maskiner og biler til enhver tid. Optimal logistikk gir og økt produktivitet og lønnsomhet, sier Bjørn Aage Innstrand.

– RIAS har store ambisjoner om å levere integrerte tjenester relatert til jernbanevirksomhet, og vi er stolte av å kunne bidra til at de leverer sine kontrakter på en lønnsom måte, sier COO i ABAX, Bjørn Erik Brandsæter Helgeland.

Malin Larsson, salgsdirektør for ABAX Norge, forteller videre om hvorfor RIAS har valgt ABAX:

Vi har nylig lansert enda bedre tjenester for elektroniske kjørebøker, sporing og utstyrskontroll, og vi er glade for at RIAS har anerkjent dette. Vi skal jobbe hardt som leverandør for at de kan forbedre sine egne leveranser og kvalitet, forteller Malin Larsson.  

– På samme måte som ABAX har også vi ISO 9001 og 14001 sertifisering, noe som betyr at vi begge er forpliktet til å levere kvalitet i alt vi gjør samtidig, samtidig som vi stadig jobber med vår miljøprofil. Vi er således to selskaper med samme mål og visjoner, og jeg ser fram til et godt samarbeid med ABAX som jeg håper kan bidra til å skape et varig konkurransefortrinn for RIAS, avslutter administrerende direktør Bjørn Aage Innstrand.

 

Fakta om RIAS:

Rail Infrastructure AS også kalt RIAS er et selskap etablert etter virksomhetsoverdragelse av Eltel Networks AS sin jernbanevirksomhet som ble etablert i 2011. Virksomhetsoverdragelsen omfatter kontrakter, alt personell, maskiner og utstyr relatert til jernbanevirksomheten. RIAS er en landsdekkende jernbaneteknisk entreprenør og tilbyr et bredt og integrert utvalg av tjenester som strekker seg fra jernbaneteknikk og sikkerhet på jernbanen til fagkompetanse innen lavspenning, høyspenning, kontaktledning, tele, signal, etablering av føringsveier, underkrysning av spor og fiber i rør for ERTMS. RIAS har 76 ansatte med hovedkontor i Oslo, samt kontorer Trondheim, Hamar, Otta og i etableringsfasen i Bergen. RIAS samarbeider i all hovedsak med norsk underleverandører og samarbeidspartnere.

 

Fakta om ABAX:

ABAX tilbyr smarte løsninger som gir deg adgang til hele arbeidsplassen din, uavhengig av om du befinner deg i bilen, på kontoret eller ute i felt. ABAX selger løsninger innen elektronisk kjørebok, utstyrskontroll og prosjektstyring.

Selskapet ble etablert i Larvik i 2009 og er nå nærmere 400 ansatte i 8 land. Hovedkontor er lokalisert i Larvik.

 

For kontakt:

Bjørn Aage Innstrand, administrerende direktør RIAS, mobil 901 88 120

Malin Larsson, salgsdirektør ABAX Norge, mobil 901 19 210