Utfordrere vant stor jernbanekontrakt i Bergen med ny teknologi

 

4.2.2019 13:18:14 | Rail Infrastructure

Spanske Azvi s.A. signerte i dag kontrakt med Bane NOR om bygging av nytt jernbanespor mellom Arna og Fløen i Bergen. Det nye dobbeltsporet skal leveres sammen med den nye norske jernbaneentreprenøren Rail Infrastructure AS (RIAS). Strekningen skal bygges med fastspor, en teknologi som er helt ny i Norge.

Manuel Borràs, Azvis leder for forretningsutvikling i Norge (t.v.), Hans-Egil Larsen, prosjektdirektør i Bane NOR og Bjørn Aage Innstrand, administrerende direktør i RIAS, signerte kontrakten på om lag 500 millioner kroner i Bergen i dag.

– Norsk jernbane skal fornyes og forbedres. Vi er et nytt norsk selskap som utfordrer de etablerte aktørene på kompetanse og kvalitet sammen med det fremtidsrettede selskapet Azvi. At vi vinner kontrakten i Bergen beviser at vi er på rett spor, sier administrerende direktør i RIAS, Bjørn Aage Innstrand.

Fastspor-teknologi kommer til Norge

Deler av strekningen skal bygges med fastspor, noe som er helt nytt i Norge. Fastspor er mer driftssikkert og krever mindre vedlikehold. Hovedentreprenør Azvi skal levere selve spordelen i prosjektet.

– I Azvi har vi solid internasjonal erfaring med å bygge fastspor. Vi har jobbet tett sammen med RIAS det siste halvannet året for å komme opp med en teknisk løsning tilpasset Vestlandske forhold, sier Azvis leder for forretningsutvikling i Norge, Manuel Borràs.

Fastspor gir lavere livsløpskostnader og mer effektiv bruk av ressursene sammenliknet med tradisjonell teknologi.

Kvalitet og gjennomføringsevne avgjorde valget 

I evalueringen av tilbudene la Bane NOR stor vekt på oppdragsforståelse og gjennomføringsevne. Den omfattende og tverrfaglige jernbanetekniske entreprisen stiller store krav til helhetstenkning.

– Tilbudet til Azvi og RIAS scoret best på kvalitet og gjennomføringsevne. Løsningen har best forutsetninger for å levere prosjektet til rett tid, kvalitet og kost, sier prosjektdirektør i Bane NOR, Hans-Egil Larsen.

Pris har vært den viktigste driveren i norsk bygg- og anleggsbransje lenge. I anbudet vektet Bane NOR kvalitet og pris likt.

– Vi er svært positive til at pris og kvalitet ble vektet likt i anbudet. Bane NOR hever med det standarden på den norske jernbanen og i norsk anleggsbransje, sier administrerende direktør i RIAS, Bjørn Aage Innstrand.

Hyppigere avganger for Bergens togreisende

Strekningen Arna-Fløen hadde nærmere 630 000togreisende i 2017, en økning på 4,7 prosent fra året før, ifølge tall fra NSB. Strekningen er svært tett trafikkert og dagens enkeltspor har for lav kapasitet.

– Som selskap i et internasjonalt partnerskap er vi stolte av tilliten vi har fått av Bane NOR. Vi gleder oss til å komme i gang med arbeidet slik at reisende i Bergen får et enda bedre togtilbud, sier administrerende direktør i RIAS, Bjørn Aage Innstrand.

Byggingen av dobbeltspor vil bedre situasjonen både for gods- og persontrafikken, og legge til rette for 15-minutters frekvens for lokaltogene, ifølge Bane NOR.

Video med 3D-modell av prosjektet er tilgjengelig på Bane NOR sine hjemmesider, trykk her for link.

Kontakter

 

 

Bjørn Aage Innstrand, administrerende direktør i RIAS
Telefon: 901 88 120
Epost: Bjornaage.Innstrand@riasnorway.no

Manuel Borràs, forretningsutviklingsleder Azvi s.A.
Telefon: +34 679 213 942
Epost: mborras@azvi.no

Hans-Egil Larsen, prosjektdirektør Utbygging Vest/Midt
Telefon: 474 76 616
Epost: larsha@banenor.no

Bilder

 

 

Manuel Borràs, Azvis leder for forretningsutvikling i Norge (t.v.), Hans-Egil Larsen, prosjektdirektør i Bane NOR og Bjørn Aage Innstrand, administrerende direktør i RIAS, signerte kontrakten på om lag 500 millioner kroner i Bergen i dag.

Last ned

     

 

 

Om RIAS                                         

Rail Infrastructure AS er en ny norsk jernbaneteknisk entreprenør, som leverer alle installasjoner over jernbanesporene. Vårt mål er å være best på kompetanse, kvalitet og gjennomføringsevne. Selskapet ble opprettet av 76 ledere og ansatte som overtok maskinparken fra den tidligere arbeidsgiveren Eltel Networks AS.

 

Om Azvi                                             

Azvi er et ledende selskap innen bygging og utvikling av viktige infrastrukturprosjekter, med tilstedeværelse i forskjellige land i Europa, Amerika og Midtøsten. Vi opererer i 8 land og har ca. 2400 ansatte og en omsetting på ca. 3500 mio NOK. Gjennom mer enn 100 års aktivitet har Azvi samlet stor erfaring, teknisk kapasitet og soliditet for å kunne fullføre alle typer bygging- og anleggsprosjekter: jernbane, veier, broer og viadukter, tunneler, drift og vedlikehold, havner, urban transport, bygg og urbanisering, flyplasser, hydraulikk og miljø, samt logistikksenter for maskiner. Azvis jernbanevirksomhet har gjort selskapet til en av lederne i bygging av jernbaneinfrastruktur, både konvensjonell og høyhastighet. Vi har bygget mer enn 2000 km med konvensjonell jernbane og mer enn 460 km høyhastighet.

Her finner du link til en YouTube-video om Azvi.

 

Om Bane NOR

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom.