Rail Infrastructure (RIAS) viser vei mot en mer bærekraftig byggeplass ved å benytte varmeaggregat drevet av trepellets

RIAS er underentreprenør for Thales som på vegne av Bane NOR er ansvarlig for byggingen av signalanlegget på Ski i forbindelse med Follobanen. I dette oppdraget bruker vi klimanøytrale aggregater til midlertidig oppvarming under vinterhalvåret. RIAS har bl.a. ansvaret for å legge ut 250 000m med kabel, og denne må varmes opp for å kunne muliggjøre installasjon ved kuldegrader. Aggregatene drives av trepellets, et bioenergiprodukt fra norske skoger, og er levert av NorskBio i samarbeide med TGN Energy. Trepellets anses som CO2 nøytralt og er et miljøvennlig alternativ til diesel og gass som fortsatt benyttes på mange byggeprosjekter. Et CO2 nøytralt 100 kW pelletsanlegg sparer miljøet for 590 kg CO2 pr dag. Dette betyr at gjennom en normal vintersesong (120 dager) kan man med et aggregat spare miljøet for over 70 tonn med CO2.

Biovarme anlegget vi har levert til Bane NOR på Follobanen er blant de første av sitt slag i Norge. «RIAS har en grønn profil og vi er stolte av å ta i bruk et miljøvennlige alternativ» sier prosjektleder David Hammervold og leder for Kvalitet, HMS og ytre miljø Vibeke Jargel. «RIAS er en landsdekkende entreprenør for installasjoner og vedlikehold innen jernbanetekniske fag, og er sertifisert etter både ISO 9001 og 14001. På alle våre prosjekter arbeider vi fokusert og målrettet med å redusere utslipp, velge miljøvennlige alternativ og bidra til å materialgjenvinning. Thales har gitt klare signaler om at de ønsker å bidra til å redusere klimaavtrykket i sine prosjekter, og vi mener derfor det er en viktig grunn til at nettopp vi ble valgt.